Monday, October 11, 2010

20/7Perjumpaan kali ini kami akan membentangkan tentang tajuk yang telah kami diberikan iaitu asas-asas kepimpinan. tetapi malangnya, kumpulan kami tidak sempat untuk membentangkan pada hari itu. Kami seronok mendengar pembentangan yang di bentangkan oleh kumpulan lain.
Maksud: pemimpin ialah individu yang menjadi ketua dalam satu kelompok manusia. Kepimpinan didefinisikan sebagai satu seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka, supaya meraka rela bergiat dan berusaha kearah pencapaian matlamat sesuatu perkara.

Ciri-ciri Pemimpin
· standard etika
· moral yang tinggi, · sudi berkongsi risiko bersama,
· mengutamakan kepentingan umum daripada diri sendiri,
· menggunakan kuasa untuk menggerakkan individu atau kumpulan ke arah mencapai misi/visi, bukan untuk keuntungan diri
· boleh memberi motivasi dan inspirasi kepada pengikutnya, · mempunyai minat yang mendalam,
· optimistik dan komited,
· boleh merangsangkan pengikut menjadi kreatif dan inovatif
Etika dan Disiplin seorang pemimpin · mampu menepati masa
· tidak akan melepaskan tanggungjawab tanpa sebab yang munasabah.
· Berkeyakinan dan berazam tinggi dalam kepimpinannya

Personaliti seorang pemimpin :
· Mempunyai self leadership
· Mempunyai ‘the power of communication’
· Berpakaian kemas dan bersih
· Mampu berdisiplin

No comments:

Post a Comment